Arabiska för nattklubb

marqaS
ﻣَﺮﻗَﺺ
nattklubb – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nattklubb uttalas marqaS och skrivs ﻣَﺮﻗَﺺ.

Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet nattklubb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nattklubb består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, qaf som skrivs och uttalas q och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nattklubb

Alla bokstäver i nattklubb

ﻣَﺮﻗَﺺ
ﻣـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺺ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺺ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
mim
m
ra
r
qaf
q
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för nattklubb består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺮﻗَﺺ och uttalas marqaS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nattklubb

maf3al blir marqaS

Vi har sett att det arabiska ordet för nattklubb skrivs ﻣَﺮﻗَﺺ och uttalas marqaS. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är r, q och S, blir ordet marqaS.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nattklubb