Arabiska för ström, tendens, trend

tayyaar
ﺗَﻴَّﺎﺭ
ström, tendens, trend – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ström, tendens, trend uttalas tayyaar och skrivs ﺗَﻴَّﺎﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ström, tendens, trend i:

tayyaaraat
ﺗَﻴَّﺎﺭَﺍﺕ
ström, tendens, trend – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Så används ordet ström, tendens, trend

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ström, tendens, trend består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i ström, tendens, trend

ﺗَﻴَّﺎﺭ
ﺗـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ـﺮ
 
ta
t
ya
y
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ström, tendens, trend består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻴَّﺎﺭ och uttalas tayyaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ström, tendens, trend

fa33aal blir tayyaar

Vi har sett att det arabiska ordet för ström, tendens, trend skrivs ﺗَﻴَّﺎﺭ och uttalas tayyaar. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är t, y och r, blir ordet tayyaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ström, tendens, trend