Arabiska för seglande

shiraa3iyy
ﺷِﺮَﺍﻋِﻲّ
seglande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för seglande uttalas shiraa3iyy och skrivs ﺷِﺮَﺍﻋِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns seglande i:

shiraa3iyya
ﺷِﺮَﺍﻋِﻴَّﺔ
seglande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet seglande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet seglande består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med seglande

Alla bokstäver i seglande

ﺷِﺮَﺍﻋِﻲّ
ﺷـ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
shin
sh
ra
r
alef
ayn
3
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för seglande består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺷِﺮَﺍﻋِﻲّ och uttalas shiraa3iyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver