Arabiska för start

shuruu3
ﺷُﺮُﻭﻉ
start – maskulinum singular

Det arabiska ordet för start uttalas shuruu3 och skrivs ﺷُﺮُﻭﻉ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet start består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med start

Alla bokstäver i start

ﺷُﺮُﻭﻉ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
shin
sh
ra
r
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för start består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷُﺮُﻭﻉ och uttalas shuruu3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver