Arabiska för påbörja

shara3a
ﺷَﺮَﻉَ
påbörja – dåtid han
yashra3u
ﻳَﺸﺮَﻉُ
påbörja – nutid han

Det arabiska verbet för att påbörja skrivs ﺷَﺮَﻉَ och uttalas shara3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﺮَﻉُ och uttalas yashra3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet påbörja består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med påbörja

Alla bokstäver i påbörja

ﺷَﺮَﻉَ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
shin
sh
ra
r
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för påbörja består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺮَﻉَ och uttalas shara3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av påbörja

dåtid
nutid
han
shara3a
ﺷَﺮَﻉَ
han - dåtid
yashra3u
ﻳَﺸﺮَﻉُ
han - nutid
hon
shara3at
ﺷَﺮَﻋَﺖ
hon - dåtid
tashra3u
ﺗَﺸﺮَﻉُ
hon - nutid
jag
shara3tu
ﺷَﺮَﻋﺖُ
jag - dåtid
'ashra3u
ﺃَﺷﺮَﻉُ
jag - nutid