Arabiska för sola

tashammasa
ﺗَﺸَﻤَّﺲَ
sola – dåtid han
yatashammasu
ﻳَﺘَﺸَﻤَّﺲُ
sola – nutid han

Det arabiska verbet för att sola skrivs ﺗَﺸَﻤَّﺲَ och uttalas tashammasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺸَﻤَّﺲُ och uttalas yatashammasu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sola består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, mim som skrivs och uttalas m och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sola

Alla bokstäver i sola

ﺗَﺸَﻤَّﺲَ
ﺗـ
ـﺸـ
ـﻤـ
ـﺲ
 
ﺗـ
ـﺸـ
ـﻤـ
ـﺲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ta
t
shin
sh
mim
m
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för sola består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺸَﻤَّﺲَ och uttalas tashammasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av sola

dåtid
nutid
han
tashammasa
ﺗَﺸَﻤَّﺲَ
han - dåtid
yatashammasu
ﻳَﺘَﺸَﻤَّﺲُ
han - nutid
hon
tashammasat
ﺗَﺸَﻤَّﺴَﺖ
hon - dåtid
tatashammasu
ﺗَﺘَﺸَﻤَّﺲُ
hon - nutid
jag
tashammastu
ﺗَﺸَﻤَّﺴﺖُ
jag - dåtid
'atashammasu
ﺃَﺗَﺸَﻤَّﺲُ
jag - nutid