Arabiska för nödvändighet

Haaja
ﺣَﺎﺟَﺔ
nödvändighet – femininum singular

Det arabiska ordet för nödvändighet uttalas Haaja och skrivs ﺣَﺎﺟَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns nödvändighet i:

Hawaa'ij
ﺣَﻮَﺍﺋِﺞ
nödvändighet – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet nödvändighet

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nödvändighet består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nödvändighet

Alla bokstäver i nödvändighet

ﺣَﺎﺟَﺔ
ﺣـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺔ
 
Ha
H
alef
jim
j
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för nödvändighet består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺟَﺔ och uttalas Haaja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver