Arabiska för hämtande

'iHDaar
ﺇِﺣﻀَﺎﺭ
hämtande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hämtande uttalas 'iHDaar och skrivs ﺇِﺣﻀَﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hämtande består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Dad som skrivs och uttalas D och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hämtande

Alla bokstäver i hämtande

ﺇِﺣﻀَﺎﺭ
ﺣـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ـﺮ
 
alif hamza
'
Ha
H
Dad
D
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för hämtande består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﺣﻀَﺎﺭ och uttalas 'iHDaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hämtande

'if3aal blir 'iHDaar

Vi har sett att det arabiska ordet för hämtande skrivs ﺇِﺣﻀَﺎﺭ och uttalas 'iHDaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är H, D och r, blir ordet 'iHDaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hämtande