Arabiska för allergi, känslighet

Hasaasiyya
ﺣَﺴَﺎﺳِﻴَّﺔ
allergi, känslighet – femininum singular

Det arabiska ordet för allergi, känslighet uttalas Hasaasiyya och skrivs ﺣَﺴَﺎﺳِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet allergi, känslighet består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med allergi, känslighet

Alla bokstäver i allergi, känslighet

ﺣَﺴَﺎﺳِﻴَّﺔ
ﺣـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
Ha
H
sin
s
alef
sin
s
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för allergi, känslighet består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﺴَﺎﺳِﻴَّﺔ och uttalas Hasaasiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver