Arabiska för känsla

'iHsaas
ﺇِﺣﺴَﺎﺱ
känsla – maskulinum singular

Det arabiska ordet för känsla uttalas 'iHsaas och skrivs ﺇِﺣﺴَﺎﺱ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns känsla i:

'iHsaasaat
ﺇِﺣﺴَﺎﺳَﺎﺕ
känsla – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet känsla

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet känsla består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med känsla

Alla bokstäver i känsla

ﺇِﺣﺴَﺎﺱ
ﺣـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
alif hamza
'
Ha
H
sin
s
alef
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för känsla består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﺣﺴَﺎﺱ och uttalas 'iHsaas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver