Arabiska för gift

summ
ﺳُﻢّ
gift – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gift uttalas summ och skrivs ﺳُﻢّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gift i:

sumuum
ﺳُﻤُﻮﻡ
gift – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gift består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gift

Alla bokstäver i gift

ﺳُﻢّ
ﺳـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
sin
s
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för gift består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳُﻢّ och uttalas summ.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver