Arabiska för förgiftning

tasammum
ﺗَﺴَﻤُّﻢ
förgiftning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förgiftning uttalas tasammum och skrivs ﺗَﺴَﻤُّﻢ.

Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förgiftning består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förgiftning

Alla bokstäver i förgiftning

ﺗَﺴَﻤُّﻢ
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
sin
s
mim
m
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för förgiftning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺴَﻤُّﻢ och uttalas tasammum.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver