Arabiska för drabbad, skadad

muSaab
ﻣُﺼَﺎﺏ
drabbad, skadad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för drabbad, skadad uttalas muSaab och skrivs ﻣُﺼَﺎﺏ.

Kategori: medicin
Ordklass: adjektiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet drabbad, skadad består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, waw som skrivs och uttalas w och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med drabbad, skadad

Alla bokstäver i drabbad, skadad

ﻣُﺼَﺎﺏ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
Sad
S
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för drabbad, skadad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ordet skrivs därför ﻣُﺼَﺎﺏ och uttalas muSaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver