Arabiska för vaginal

mahbaliyy
ﻣَﻬﺒَﻠِﻲّ
vaginal – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vaginal uttalas mahbaliyy och skrivs ﻣَﻬﺒَﻠِﻲّ.

Kategori: anatomi
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vaginal består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vaginal

Alla bokstäver i vaginal

ﻣَﻬﺒَﻠِﻲّ
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺒـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺒـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
ha
h
beh
b
lam
l
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för vaginal består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻣَﻬﺒَﻠِﻲّ och uttalas mahbaliyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vaginal

maf3al blir mahbaliyy

Vi har sett att det arabiska ordet för vaginal skrivs ﻣَﻬﺒَﻠِﻲّ och uttalas mahbaliyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är h, b och l, blir ordet mahbaliyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vaginal