Arabiska för vagina

mahbal
ﻣَﻬﺒَﻞ
vagina – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vagina uttalas mahbal och skrivs ﻣَﻬﺒَﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns vagina i:

mahaabil
ﻣَﻬَﺎﺑِﻞ
vagina – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vagina består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vagina

Alla bokstäver i vagina

ﻣَﻬﺒَﻞ
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ha
h
beh
b
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för vagina består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻬﺒَﻞ och uttalas mahbal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vagina

maf3al blir mahbal

Vi har sett att det arabiska ordet för vagina skrivs ﻣَﻬﺒَﻞ och uttalas mahbal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är h, b och l, blir ordet mahbal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vagina