Arabiska för lättnad

mafraj
ﻣَﻔﺮَﺝ
lättnad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lättnad uttalas mafraj och skrivs ﻣَﻔﺮَﺝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lättnad i:

mafaarij
ﻣَﻔَﺎﺭِﺝ
lättnad – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lättnad består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lättnad

Alla bokstäver i lättnad

ﻣَﻔﺮَﺝ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
mim
m
fa
f
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för lättnad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻔﺮَﺝ och uttalas mafraj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lättnad

maf3al blir mafraj

Vi har sett att det arabiska ordet för lättnad skrivs ﻣَﻔﺮَﺝ och uttalas mafraj. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är f, r och j, blir ordet mafraj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lättnad