Arabiska för frigöra

'afraja
ﺃَﻓﺮَﺝَ
frigöra – dåtid han
yufriju
ﻳُﻔﺮِﺝُ
frigöra – nutid han

Det arabiska verbet för att frigöra skrivs ﺃَﻓﺮَﺝَ och uttalas 'afraja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻔﺮِﺝُ och uttalas yufriju. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frigöra består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frigöra

Alla bokstäver i frigöra

ﺃَﻓﺮَﺝَ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
alif hamza
'
fa
f
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för frigöra består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻓﺮَﺝَ och uttalas 'afraja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frigöra

'af3ala blir 'afraja

Vi har sett att det arabiska ordet för frigöra skrivs ﺃَﻓﺮَﺝَ och uttalas 'afraja. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är f, r och j, blir ordet 'afraja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frigöra

Böjningsformer av frigöra

dåtid
nutid
han
'afraja
ﺃَﻓﺮَﺝَ
han - dåtid
yufriju
ﻳُﻔﺮِﺝُ
han - nutid
hon
'afrajat
ﺃَﻓﺮَﺟَﺖ
hon - dåtid
tufriju
ﺗُﻔﺮِﺝُ
hon - nutid
jag
'afrajtu
ﺃَﻓﺮَﺟﺖُ
jag - dåtid
'ufriju
ﺃُﻓﺮِﺝُ
jag - nutid