Arabiska för funktgivare, uppfriskning

muraTTib
ﻣُﺮَﻃِّﺐ
funktgivare, uppfriskning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för funktgivare, uppfriskning uttalas muraTTib och skrivs ﻣُﺮَﻃِّﺐ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet funktgivare, uppfriskning består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ta som skrivs och uttalas T och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med funktgivare, uppfriskning

Alla bokstäver i funktgivare, uppfriskning

ﻣُﺮَﻃِّﺐ
ﻣـ
ـﺮ
ﻃـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻃـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ra
r
Ta
T
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för funktgivare, uppfriskning består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮَﻃِّﺐ och uttalas muraTTib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för funktgivare, uppfriskning

mufa33il blir muraTTib

Vi har sett att det arabiska ordet för funktgivare, uppfriskning skrivs ﻣُﺮَﻃِّﺐ och uttalas muraTTib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är r, T och b, blir ordet muraTTib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som funktgivare, uppfriskning