Arabiska för prova

jarraba
ﺟَﺮَّﺏَ
prova – dåtid han
yujarribu
ﻳُﺠَﺮِّﺏُ
prova – nutid han

Det arabiska verbet för att prova skrivs ﺟَﺮَّﺏَ och uttalas jarraba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺠَﺮِّﺏُ och uttalas yujarribu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet prova består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med prova

Alla bokstäver i prova

ﺟَﺮَّﺏَ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
jim
j
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för prova består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﺮَّﺏَ och uttalas jarraba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för prova

fa33ala blir jarraba

Vi har sett att det arabiska ordet för prova skrivs ﺟَﺮَّﺏَ och uttalas jarraba. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är j, r och b, blir ordet jarraba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som prova

Böjningsformer av prova

dåtid
nutid
han
jarraba
ﺟَﺮَّﺏَ
han - dåtid
yujarribu
ﻳُﺠَﺮِّﺏُ
han - nutid
hon
jarrabat
ﺟَﺮَّﺑَﺖ
hon - dåtid
tujarribu
ﺗُﺠَﺮِّﺏُ
hon - nutid
jag
jarrabtu
ﺟَﺮَّﺑﺖُ
jag - dåtid
'ujarribu
ﺃُﺟَﺮِّﺏُ
jag - nutid