Arabiska för reserverad

maHjuuz
ﻣَﺤﺠُﻮﺯ
reserverad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för reserverad uttalas maHjuuz och skrivs ﻣَﺤﺠُﻮﺯ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns reserverad i:

maHjuuzuuna
ﻣَﺤﺠُﻮﺯُﻭﻥَ
reserverad – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet reserverad består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, jim som skrivs och uttalas j och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med reserverad

Alla bokstäver i reserverad

ﻣَﺤﺠُﻮﺯ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﻮ
ـﺰ
 
mim
m
Ha
H
jim
j
waw
w
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för reserverad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺤﺠُﻮﺯ och uttalas maHjuuz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för reserverad

maf3uul blir maHjuuz

Vi har sett att det arabiska ordet för reserverad skrivs ﻣَﺤﺠُﻮﺯ och uttalas maHjuuz. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är H, j och z, blir ordet maHjuuz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som reserverad