Arabiska för reservera

Hajaza
ﺣَﺠَﺰَ
reservera – dåtid han
yaHjizu
ﻳَﺤﺠِﺰُ
reservera – nutid han

Det arabiska verbet för att reservera skrivs ﺣَﺠَﺰَ och uttalas Hajaza i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﺠِﺰُ och uttalas yaHjizu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet reservera består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, jim som skrivs och uttalas j och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med reservera

Alla bokstäver i reservera

ﺣَﺠَﺰَ
ﺣـ
ـﺠـ
ـﺰ
 
ﺣـ
ـﺠـ
ـﺰ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
 
Ha
H
jim
j
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för reservera består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺠَﺰَ och uttalas Hajaza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för reservera

fa3ala blir Hajaza

Vi har sett att det arabiska ordet för reservera skrivs ﺣَﺠَﺰَ och uttalas Hajaza. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är H, j och z, blir ordet Hajaza.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som reservera

Böjningsformer av reservera

dåtid
nutid
han
Hajaza
ﺣَﺠَﺰَ
han - dåtid
yaHjizu
ﻳَﺤﺠِﺰُ
han - nutid
hon
Hajazat
ﺣَﺠَﺰَﺕ
hon - dåtid
taHjizu
ﺗَﺤﺠِﺰُ
hon - nutid
jag
Hajaztu
ﺣَﺠَﺰﺕُ
jag - dåtid
'aHjizu
ﺃَﺣﺠِﺰُ
jag - nutid