Arabiska för ursäkt

i3tidhaar
ﺍِﻋﺘِﺬَﺍﺭ
ursäkt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ursäkt uttalas i3tidhaar och skrivs ﺍِﻋﺘِﺬَﺍﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ursäkt består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dhal som skrivs och uttalas dh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ursäkt

Alla bokstäver i ursäkt

ﺍِﻋﺘِﺬَﺍﺭ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺬ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺬ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺬ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
ayn
3
ta
t
dhal
dh
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ursäkt består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘِﺬَﺍﺭ och uttalas i3tidhaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver