Arabiska för förlåtelse, ursäkt

ma3dhira
ﻣَﻌﺬِﺭَﺓ
förlåtelse, ursäkt – femininum singular

Det arabiska ordet för förlåtelse, ursäkt uttalas ma3dhira och skrivs ﻣَﻌﺬِﺭَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlåtelse, ursäkt består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dhal som skrivs och uttalas dh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlåtelse, ursäkt

Alla bokstäver i förlåtelse, ursäkt

ﻣَﻌﺬِﺭَﺓ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺬ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺬ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺬ
ـﺮ
ـﺔ
 
mim
m
ayn
3
dhal
dh
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för förlåtelse, ursäkt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻌﺬِﺭَﺓ och uttalas ma3dhira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver