Arabiska för procedur

'ijraa'
ﺇِﺟﺮَﺍﺀ
procedur – maskulinum singular

Det arabiska ordet för procedur uttalas 'ijraa' och skrivs ﺇِﺟﺮَﺍﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet procedur består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med procedur

Alla bokstäver i procedur

ﺇِﺟﺮَﺍﺀ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺮ
 
ـﺈ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ـﺎ
 
alif hamza
'
jim
j
ra
r
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för procedur består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺇِﺟﺮَﺍﺀ och uttalas 'ijraa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver