Arabiska för blandning

khaliiT
ﺧَﻠِﻴﻂ
blandning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blandning uttalas khaliiT och skrivs ﺧَﻠِﻴﻂ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet blandning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blandning består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blandning

Alla bokstäver i blandning

ﺧَﻠِﻴﻂ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
kha
kh
lam
l
ya
y
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för blandning består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻠِﻴﻂ och uttalas khaliiT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver