Arabiska för nacke

raqaba
ﺭَﻗَﺒَﺔ
nacke – femininum singular

Det arabiska ordet för nacke uttalas raqaba och skrivs ﺭَﻗَﺒَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns nacke i:

raqabaat
ﺭَﻗَﺒَﺎﺕ
nacke – femininum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nacke består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, qaf som skrivs och uttalas q och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nacke

Alla bokstäver i nacke

ﺭَﻗَﺒَﺔ
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ra
r
qaf
q
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för nacke består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﻗَﺒَﺔ och uttalas raqaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nacke

fa3ala blir raqaba

Vi har sett att det arabiska ordet för nacke skrivs ﺭَﻗَﺒَﺔ och uttalas raqaba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är r, q och b, blir ordet raqaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nacke