Arabiska för förväntan

taraqqub
ﺗَﺮَﻗُّﺐ
förväntan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förväntan uttalas taraqqub och skrivs ﺗَﺮَﻗُّﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förväntan består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, qaf som skrivs och uttalas q och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förväntan

Alla bokstäver i förväntan

ﺗَﺮَﻗُّﺐ
ﺗـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
ra
r
qaf
q
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för förväntan består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺮَﻗُّﺐ och uttalas taraqqub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förväntan

tafa33ul blir taraqqub

Vi har sett att det arabiska ordet för förväntan skrivs ﺗَﺮَﻗُّﺐ och uttalas taraqqub. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är r, q och b, blir ordet taraqqub.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förväntan