Arabiska för förutse

taraqqaba
ﺗَﺮَﻗَّﺐَ
förutse – dåtid han
yataraqqabu
ﻳَﺘَﺮَﻗَّﺐُ
förutse – nutid han

Det arabiska verbet för att förutse skrivs ﺗَﺮَﻗَّﺐَ och uttalas taraqqaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺮَﻗَّﺐُ och uttalas yataraqqabu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förutse består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, qaf som skrivs och uttalas q och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förutse

Alla bokstäver i förutse

ﺗَﺮَﻗَّﺐَ
ﺗـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
ra
r
qaf
q
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för förutse består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺮَﻗَّﺐَ och uttalas taraqqaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förutse

tafa33ala blir taraqqaba

Vi har sett att det arabiska ordet för förutse skrivs ﺗَﺮَﻗَّﺐَ och uttalas taraqqaba. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är r, q och b, blir ordet taraqqaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förutse

Böjningsformer av förutse

dåtid
nutid
han
taraqqaba
ﺗَﺮَﻗَّﺐَ
han - dåtid
yataraqqabu
ﻳَﺘَﺮَﻗَّﺐُ
han - nutid
hon
taraqqabat
ﺗَﺮَﻗَّﺒَﺖ
hon - dåtid
tataraqqabu
ﺗَﺘَﺮَﻗَّﺐُ
hon - nutid
jag
taraqqabtu
ﺗَﺮَﻗَّﺒﺖُ
jag - dåtid
'ataraqqabu
ﺃَﺗَﺮَﻗَّﺐُ
jag - nutid