Arabiska för övervaka

raaqaba
ﺭَﺍﻗَﺐَ
övervaka – dåtid han
yuraaqibu
ﻳُﺮَﺍﻗِﺐُ
övervaka – nutid han

Det arabiska verbet för att övervaka skrivs ﺭَﺍﻗَﺐَ och uttalas raaqaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺮَﺍﻗِﺐُ och uttalas yuraaqibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet övervaka består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, qaf som skrivs och uttalas q och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med övervaka

Alla bokstäver i övervaka

ﺭَﺍﻗَﺐَ
ﻗـ
ـﺐ
 
ﻗـ
ـﺐ
 
ـﺮ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ra
r
alef
qaf
q
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för övervaka består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﺍﻗَﺐَ och uttalas raaqaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för övervaka

faa3ala blir raaqaba

Vi har sett att det arabiska ordet för övervaka skrivs ﺭَﺍﻗَﺐَ och uttalas raaqaba. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är r, q och b, blir ordet raaqaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som övervaka

Böjningsformer av övervaka

dåtid
nutid
han
raaqaba
ﺭَﺍﻗَﺐَ
han - dåtid
yuraaqibu
ﻳُﺮَﺍﻗِﺐُ
han - nutid
hon
raaqabat
ﺭَﺍﻗَﺒَﺖ
hon - dåtid
turaaqibu
ﺗُﺮَﺍﻗِﺐُ
hon - nutid
jag
raaqabtu
ﺭَﺍﻗَﺒﺖُ
jag - dåtid
'uraaqibu
ﺃُﺭَﺍﻗِﺐُ
jag - nutid