Arabiska för inspektör, övervakare

muraaqib
ﻣُﺮَﺍﻗِﺐ
inspektör, övervakare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inspektör, övervakare uttalas muraaqib och skrivs ﻣُﺮَﺍﻗِﺐ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inspektör, övervakare består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inspektör, övervakare

Alla bokstäver i inspektör, övervakare

ﻣُﺮَﺍﻗِﺐ
ﻣـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ra
r
alef
qaf
q
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för inspektör, övervakare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮَﺍﻗِﺐ och uttalas muraaqib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inspektör, övervakare

mufaa3il blir muraaqib

Vi har sett att det arabiska ordet för inspektör, övervakare skrivs ﻣُﺮَﺍﻗِﺐ och uttalas muraaqib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är r, q och b, blir ordet muraaqib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inspektör, övervakare