Arabiska för dörrvakt

bawwaab
ﺑَﻮَّﺍﺏ
dörrvakt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dörrvakt uttalas bawwaab och skrivs ﺑَﻮَّﺍﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dörrvakt i:

bawwaabuuna
ﺑَﻮَّﺍﺑُﻮﻥَ
dörrvakt – maskulinum plural
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dörrvakt består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dörrvakt

Alla bokstäver i dörrvakt

ﺑَﻮَّﺍﺏ
ﺑـ
ـﻮ
 
ﺑـ
ـﻮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
beh
b
waw
w
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för dörrvakt består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﻮَّﺍﺏ och uttalas bawwaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver