Arabiska för gate

bawaaba
ﺑَﻮَﺍﺑَﺔ
gate – femininum singular

Det arabiska ordet för gate uttalas bawaaba och skrivs ﺑَﻮَﺍﺑَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gate i:

bawaabaat
ﺑَﻮَﺍﺑَﺎﺕ
gate – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gate består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gate

Alla bokstäver i gate

ﺑَﻮَﺍﺑَﺔ
ﺑـ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
beh
b
waw
w
alef
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för gate består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﻮَﺍﺑَﺔ och uttalas bawaaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver