Arabiska för pris

thaman
ﺛَﻤَﻦ
pris – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pris uttalas thaman och skrivs ﺛَﻤَﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns pris i:

'athmaan
ﺃَﺛﻤَﺎﻥ
pris – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pris består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, mim som skrivs och uttalas m och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pris

Alla bokstäver i pris

ﺛَﻤَﻦ
ﺛـ
ـﻤـ
ـﻦ
 
ﺛـ
ـﻤـ
ـﻦ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
tha
th
mim
m
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för pris består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺛَﻤَﻦ och uttalas thaman.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver