Arabiska för gilla

kalifa
ﻛَﻠِﻒَ
gilla – dåtid han
yaklafu
ﻳَﻜﻠَﻒُ
gilla – nutid han

Det arabiska verbet för att gilla skrivs ﻛَﻠِﻒَ och uttalas kalifa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻜﻠَﻒُ och uttalas yaklafu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gilla består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gilla

Alla bokstäver i gilla

ﻛَﻠِﻒَ
ﻛـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻛـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kaf
k
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för gilla består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻛَﻠِﻒَ och uttalas kalifa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gilla

fa3ila blir kalifa

Vi har sett att det arabiska ordet för gilla skrivs ﻛَﻠِﻒَ och uttalas kalifa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är k, l och f, blir ordet kalifa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gilla

Böjningsformer av gilla

dåtid
nutid
han
kalifa
ﻛَﻠِﻒَ
han - dåtid
yaklafu
ﻳَﻜﻠَﻒُ
han - nutid
hon
kalifat
ﻛَﻠِﻔَﺖ
hon - dåtid
taklafu
ﺗَﻜﻠَﻒُ
hon - nutid
jag
kaliftu
ﻛَﻠِﻔﺖُ
jag - dåtid
'aklafu
ﺃَﻛﻠَﻒُ
jag - nutid