Arabiska för önskande

raaghib
ﺭَﺍﻏِﺐ
önskande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för önskande uttalas raaghib och skrivs ﺭَﺍﻏِﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns önskande i:

raghaba
ﺭَﻏَﺒَﺔ
önskande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet önskande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet önskande består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ghayn som skrivs och uttalas gh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med önskande

Alla bokstäver i önskande

ﺭَﺍﻏِﺐ
ﻏـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﺐ
 
ـﺮ
ـﺎ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ra
r
alef
ghayn
gh
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för önskande består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺍﻏِﺐ och uttalas raaghib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver