Arabiska för vilja

raghiba
ﺭَﻏِﺐَ
vilja – dåtid han
yarghabu
ﻳَﺮﻏَﺐُ
vilja – nutid han

Det arabiska verbet för att vilja skrivs ﺭَﻏِﺐَ och uttalas raghiba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﻏَﺐُ och uttalas yarghabu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vilja består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ghayn som skrivs och uttalas gh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vilja

Alla bokstäver i vilja

ﺭَﻏِﺐَ
ﻏـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﺐ
 
ـﺮ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ra
r
ghayn
gh
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för vilja består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﻏِﺐَ och uttalas raghiba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vilja

dåtid
nutid
han
raghiba
ﺭَﻏِﺐَ
han - dåtid
yarghabu
ﻳَﺮﻏَﺐُ
han - nutid
hon
raghibat
ﺭَﻏِﺒَﺖ
hon - dåtid
targhabu
ﺗَﺮﻏَﺐُ
hon - nutid
jag
raghibtu
ﺭَﻏِﺒﺖُ
jag - dåtid
'arghabu
ﺃَﺭﻏَﺐُ
jag - nutid