Arabiska för glas, kopp

kuub
ﻛُﻮﺏ
glas, kopp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för glas, kopp uttalas kuub och skrivs ﻛُﻮﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns glas, kopp i:

'akwaab
ﺃَﻛﻮَﺍﺏ
glas, kopp – maskulinum plural
Kategori: matservering
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet glas, kopp

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glas, kopp består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, waw som skrivs och uttalas w och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i glas, kopp

ﻛُﻮﺏ
ﻛـ
ـﻮ
 
ﻛـ
ـﻮ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kaf
k
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för glas, kopp består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛُﻮﺏ och uttalas kuub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver