Arabiska för orange

burtuqaaliyy
ﺑُﺮﺗُﻘَﺎﻟِﻲّ
orange – maskulinum singular

Det arabiska ordet för orange uttalas burtuqaaliyy och skrivs ﺑُﺮﺗُﻘَﺎﻟِﻲّ.

Om ljudfilerna
Kategori: färger
Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i orange

ﺑُﺮﺗُﻘَﺎﻟِﻲّ
ﺑـ
ـﺮ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻲ
 
ﺑـ
ـﺮ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻲ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
beh
b
ra
r
ta
t
qaf
q
alef
lam
l
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för orange består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺑُﺮﺗُﻘَﺎﻟِﻲّ och uttalas burtuqaaliyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver