Arabiska för sund

saliim
ﺳَﻠِﻴﻢ
sund – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sund uttalas saliim och skrivs ﺳَﻠِﻴﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sund

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sund består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sund

Alla bokstäver i sund

ﺳَﻠِﻴﻢ
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
sin
s
lam
l
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för sund består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻠِﻴﻢ och uttalas saliim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sund

fa3iil blir saliim

Vi har sett att det arabiska ordet för sund skrivs ﺳَﻠِﻴﻢ och uttalas saliim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är s, l och m, blir ordet saliim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sund