Arabiska för hälsa

raHHaba
ﺭَﺣَّﺐَ
hälsa – dåtid han
yuraHHibu
ﻳُﺮَﺣِّﺐُ
hälsa – nutid han

Det arabiska verbet för att hälsa skrivs ﺭَﺣَّﺐَ och uttalas raHHaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺮَﺣِّﺐُ och uttalas yuraHHibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hälsa består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ha som skrivs och uttalas H och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hälsa

Alla bokstäver i hälsa

ﺭَﺣَّﺐَ
ﺣـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺐ
 
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ra
r
Ha
H
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för hälsa består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﺣَّﺐَ och uttalas raHHaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hälsa

fa33ala blir raHHaba

Vi har sett att det arabiska ordet för hälsa skrivs ﺭَﺣَّﺐَ och uttalas raHHaba. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är r, H och b, blir ordet raHHaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hälsa

Böjningsformer av hälsa

dåtid
nutid
han
raHHaba
ﺭَﺣَّﺐَ
han - dåtid
yuraHHibu
ﻳُﺮَﺣِّﺐُ
han - nutid
hon
raHHabat
ﺭَﺣَّﺒَﺖ
hon - dåtid
turaHHibu
ﺗُﺮَﺣِّﺐُ
hon - nutid
jag
raHHabtu
ﺭَﺣَّﺒﺖُ
jag - dåtid
'uraHHibu
ﺃُﺭَﺣِّﺐُ
jag - nutid