Arabiska för vara rymlig

raHiba
ﺭَﺣِﺐَ
vara rymlig – dåtid han
yarHabu
ﻳَﺮﺣَﺐُ
vara rymlig – nutid han

Det arabiska verbet för att vara rymlig skrivs ﺭَﺣِﺐَ och uttalas raHiba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺣَﺐُ och uttalas yarHabu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara rymlig består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ha som skrivs och uttalas H och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara rymlig

Alla bokstäver i vara rymlig

ﺭَﺣِﺐَ
ﺣـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺐ
 
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ra
r
Ha
H
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för vara rymlig består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﺣِﺐَ och uttalas raHiba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara rymlig

fa3ila blir raHiba

Vi har sett att det arabiska ordet för vara rymlig skrivs ﺭَﺣِﺐَ och uttalas raHiba. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är r, H och b, blir ordet raHiba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara rymlig

Böjningsformer av vara rymlig

dåtid
nutid
han
raHiba
ﺭَﺣِﺐَ
han - dåtid
yarHabu
ﻳَﺮﺣَﺐُ
han - nutid
hon
raHibat
ﺭَﺣِﺒَﺖ
hon - dåtid
tarHabu
ﺗَﺮﺣَﺐُ
hon - nutid
jag
raHibtu
ﺭَﺣِﺒﺖُ
jag - dåtid
'arHabu
ﺃَﺭﺣَﺐُ
jag - nutid