Arabiska för hej

marHaban
ﻣَﺮﺣَﺒﺎً
hej – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hej uttalas marHaban och skrivs ﻣَﺮﺣَﺒﺎً.

Om ljudfilerna

Så används ordet hej

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hej består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ha som skrivs och uttalas H och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hej

Alla bokstäver i hej

ﻣَﺮﺣَﺒﺎً
ﻣـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
 
mim
m
ra
r
Ha
H
beh
b
alef
 
 
Det arabiska ordet för hej består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﻣَﺮﺣَﺒﺎً och uttalas marHaban.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver