Arabiska för elegans

rashaaqa
ﺭَﺷَﺎﻗَﺔ
elegans – femininum singular

Det arabiska ordet för elegans uttalas rashaaqa och skrivs ﺭَﺷَﺎﻗَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet elegans består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, shin som skrivs och uttalas sh och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med elegans

Alla bokstäver i elegans

ﺭَﺷَﺎﻗَﺔ
ﺷـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
ra
r
shin
sh
alef
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för elegans består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﺷَﺎﻗَﺔ och uttalas rashaaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver