Arabiska för elegant, graciös

rashiiq
ﺭَﺷِﻴﻖ
elegant, graciös – maskulinum singular

Det arabiska ordet för elegant, graciös uttalas rashiiq och skrivs ﺭَﺷِﻴﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet elegant, graciös består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med elegant, graciös

Alla bokstäver i elegant, graciös

ﺭَﺷِﻴﻖ
ﺷـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺷـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ـﺮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ra
r
shin
sh
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för elegant, graciös består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺷِﻴﻖ och uttalas rashiiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver