Arabiska för distribuera

wazza3a
ﻭَﺯَّﻉَ
distribuera – dåtid han
yuwazzi3u
ﻳُﻮَﺯِّﻉُ
distribuera – nutid han

Det arabiska verbet för att distribuera skrivs ﻭَﺯَّﻉَ och uttalas wazza3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﺯِّﻉُ och uttalas yuwazzi3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet distribuera består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med distribuera

Alla bokstäver i distribuera

ﻭَﺯَّﻉَ
 
 
ـﻮ
ـﺰ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
waw
w
zayn
z
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för distribuera består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺯَّﻉَ och uttalas wazza3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för distribuera

fa33ala blir wazza3a

Vi har sett att det arabiska ordet för distribuera skrivs ﻭَﺯَّﻉَ och uttalas wazza3a. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är w, z och 3, blir ordet wazza3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som distribuera

Böjningsformer av distribuera

dåtid
nutid
han
wazza3a
ﻭَﺯَّﻉَ
han - dåtid
yuwazzi3u
ﻳُﻮَﺯِّﻉُ
han - nutid
hon
wazza3at
ﻭَﺯَّﻋَﺖ
hon - dåtid
tuwazzi3u
ﺗُﻮَﺯِّﻉُ
hon - nutid
jag
wazza3tu
ﻭَﺯَّﻋﺖُ
jag - dåtid
'uwazzi3u
ﺃُﻭَﺯِّﻉُ
jag - nutid