Arabiska för uppmärksamhet

intibaah
ﺍِﻧﺘِﺒَﺎﻩ
uppmärksamhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppmärksamhet uttalas intibaah och skrivs ﺍِﻧﺘِﺒَﺎﻩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet uppmärksamhet

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppmärksamhet består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, beh som skrivs och uttalas b och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppmärksamhet

Alla bokstäver i uppmärksamhet

ﺍِﻧﺘِﺒَﺎﻩ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
alef
nun
n
ta
t
beh
b
alef
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för uppmärksamhet består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘِﺒَﺎﻩ och uttalas intibaah.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uppmärksamhet

ifti3aal blir intibaah

Vi har sett att det arabiska ordet för uppmärksamhet skrivs ﺍِﻧﺘِﺒَﺎﻩ och uttalas intibaah. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är n, b och h, blir ordet intibaah.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uppmärksamhet