Arabiska för objektiv, rättvis

munSif
ﻣُﻨﺼِﻒ
objektiv, rättvis – maskulinum singular

Det arabiska ordet för objektiv, rättvis uttalas munSif och skrivs ﻣُﻨﺼِﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns objektiv, rättvis i:

munSifuuna
ﻣُﻨﺼِﻔُﻮﻥَ
objektiv, rättvis – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet objektiv, rättvis består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Sad som skrivs och uttalas S och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med objektiv, rättvis

Alla bokstäver i objektiv, rättvis

ﻣُﻨﺼِﻒ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺼـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺼـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
nun
n
Sad
S
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för objektiv, rättvis består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﺼِﻒ och uttalas munSif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för objektiv, rättvis

muf3il blir munSif

Vi har sett att det arabiska ordet för objektiv, rättvis skrivs ﻣُﻨﺼِﻒ och uttalas munSif. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är n, S och f, blir ordet munSif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som objektiv, rättvis