Arabiska för mitt på dagen

Zuhr
ﻇُﻬﺮ
mitt på dagen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mitt på dagen uttalas Zuhr och skrivs ﻇُﻬﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mitt på dagen i:

'aZhaar
ﺃَﻇﻬَﺎﺭ
mitt på dagen – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet mitt på dagen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mitt på dagen består av de arabiska bokstäverna Za som skrivs och uttalas Z, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mitt på dagen

Alla bokstäver i mitt på dagen

ﻇُﻬﺮ
ﻇـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻇـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
Za
Z
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för mitt på dagen består av: Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻇُﻬﺮ och uttalas Zuhr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mitt på dagen

fu3l blir Zuhr

Vi har sett att det arabiska ordet för mitt på dagen skrivs ﻇُﻬﺮ och uttalas Zuhr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är Z, h och r, blir ordet Zuhr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mitt på dagen