Arabiska för vara bra

Taaba
ﻃَﺎﺏَ
vara bra – dåtid han
yaTiibu
ﻳَﻄِﻴﺐُ
vara bra – nutid han

Det arabiska verbet för att vara bra skrivs ﻃَﺎﺏَ och uttalas Taaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄِﻴﺐُ och uttalas yaTiibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet vara bra

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara bra består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ya som skrivs och uttalas y och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara bra

Alla bokstäver i vara bra

ﻃَﺎﺏَ
ﻃـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ta
T
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för vara bra består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﺎﺏَ och uttalas Taaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara bra

dåtid
nutid
han
Taaba
ﻃَﺎﺏَ
han - dåtid
yaTiibu
ﻳَﻄِﻴﺐُ
han - nutid
hon
Taabat
ﻃَﺎﺑَﺖ
hon - dåtid
taTiibu
ﺗَﻄِﻴﺐُ
hon - nutid
jag
Tibtu
ﻃِﺒﺖُ
jag - dåtid
'aTiibu
ﺃَﻃِﻴﺐُ
jag - nutid