Arabiska för dansare

raaqiS
ﺭَﺍﻗِﺺ
dansare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dansare uttalas raaqiS och skrivs ﺭَﺍﻗِﺺ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dansare i:

raaqiSa
ﺭَﺍﻗِﺼَﺔ
dansare – femininum singular
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet dansare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dansare består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, qaf som skrivs och uttalas q och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dansare

Alla bokstäver i dansare

ﺭَﺍﻗِﺺ
ﻗـ
ـﺺ
 
ﻗـ
ـﺺ
 
ـﺮ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ra
r
alef
qaf
q
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för dansare består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺍﻗِﺺ och uttalas raaqiS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dansare

faa3il blir raaqiS

Vi har sett att det arabiska ordet för dansare skrivs ﺭَﺍﻗِﺺ och uttalas raaqiS. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är r, q och S, blir ordet raaqiS.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dansare